GAZ-TECH

 

CNG - EKOLOGICZNE PALIWO

CENNIK

CNG (Compresed Natural Gaz), czyli sprężony gaz ziemny jest jednym z najtańszych i najbardziej ekologicznych paliw.
Pojazdy zasilane CNG wydzielają:

  • o 80% mniej węglowodorów, które decydują o powstaniu smogu,
  • o 70% mniej tlenków węgla i azotu
  • oraz praktycznie 0% siarki i sadzy.

Gaz ziemny (metan) zawiera na jednostkę energetyczną mniej związków węgla niż jakiekolwiek paliwa kopalne, stąd emisja zarówno CO, jak i CO2 jest mniejsza dla tej technologii niż np. dla benzyny czy ON. Potwierdzają to wyniki badań emisji składników spalin prezentowane na europejskich i światowych kongresach ENGVA i INGVA, dla różnych typów eksploatowanych pojazdów na CNG.

MNIEJSZA EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ
Emisja składników spalin pojazdów na CNG w porównaniu z pojazdami benzynowymi, oraz w porównaniu z silnikami dieslowskimi jest zdecydowanie niższa, a mianowicie:

Składnik spalinBenzynaOlej napędowy
COObniżenie o 60-80%Obniżenie o 70-90%
NMHCObniżenie o ok. 85%Obniżenie o 40-60%
NOxObniżenie o 50-80%Obniżenie o 80-90%
CO2Obniżenie o ok. 20%-
PM-Obniżenie o 99%

BRAK OPARÓW PODCZAS TANKOWANIA
W pełni hermetyczny system napełniania zbiorników CNG (sprężonym gazem ziemnym) powoduje praktycznie eliminację oparów przedostających się do atmosfery podczas tankowania.

NA CNG CISZEJ
Silniki zasilane CNG pracują znacznie ciszej niż silniki dieslowskie. Prowadzone badania potwierdzają zmniejszenie poziomu hałasu dla pojazdów NGV (Natural Gas Vehicles) w granicach 1-3 dB.
W praktyce oznacz to, że z odległości 7 m od przejeżdżającego pojazdu hałas jest mniejszy o ok. 40% dla pojazdów NGV w porównaniu z pojazdami posiadającymi silnik wysokoprężny. Trzeba jednak pamiętać, że różnica ta jest jeszcze większa podczas przyspieszania.
CNG - PALIWO EKONOMICZNE

Różnica pomiędzy ceną sprężonego gazu ziemnego (CNG) a ceną ropy i benzyny jest kluczowym czynnikiem, który zdecyduje w przyszłości o rozwoju tego paliwa w Europie. Zdecyduje o tym także inny aspekt, jakim jest ilość spalanego paliwa przez pojazdy przerobione na gaz. Należy wziąć pod uwagę fakt, że sprężony gaz ziemny jest tańszy niż benzyna czy olej napędowy - i to nie tylko warunkach polskich. Zatem im większe jest jednostkowe spalanie oraz im większe są roczne przebiegi samochodu, tym bardziej opłacalne jest stosowanie sprężonego gazu ziemnego jako paliwa. W rzeczywistości o okresie zwrotu nakładów i wielkości uzyskiwanych oszczędności decyduje przede wszystkim różnica cen pomiędzy CNG a benzyną wyrażona w zł - a nie tylko stosunek cen wyrażony w %. Trzeba jednak pamiętać o dodatkowym początkowym koszcie poniesionym na instalacje CNG na początku oszczędzania.

Ceny nowych pojazdów na CNG są wyższe od cen podobnych pojazdów benzynowych o ok. 10-15% (dla samochodów benzynowych), a dla autobusów o 15-20%.
Koszt adaptacji samochodów użytkowych na zasilanie CNG w porównaniu do adaptacji samochodów na zasilanie LPG jest wyższy. Różnica wynika z materiałów użytych do wykonania zbiorników, jak i samej instalacji. I tak jeśli za adaptację samochodu na sekwencyjny wtrysk gazu LPG zapłacimy około 5 tysięcy złotych to za instalację CNG zapłacimy około 2-3 tys. więcej. Przy tak korzystnej cenie CNG w stosunku do benzyny zwrot inwestycji zwróci się bardzo szybko.

Przykład samochodu MULTIPLA dla różnych paliw (CNG, benzyna, ON)

PARAMETRYMultipla benzynaMultipla CNGMultipla ON
dodatkowe koszty zakupu (brutto)
8400 zł8400 zł
cena paliwa (brutto)3,90 zł/l1,18 zł/m3*3,40 zł./l
zużycie paliwa8,61 l/100 km11,2 Nm3/100 km7,91/100 km
koszt paliwa33,57 zł/100 km13,36 zł/100 km26,89 zł/100 km
inne koszty (różnica)


oszczędność kosztów
- w odniesienu do benzyny
- w odniesieniu do ON


- 20,21 zł/100 km
- 6,68 zł/100 km

Okres zwrotu nakładów
- w odniesieniu do benzyny
- w odniesieniu do ON


- 59 743 km
- 0,0km

Korzyści finansowe po 100 tys. km
- w odniesieniu do benzyny
- w odniesieniu do ON


- 5660 zł
- 6680 zł

 

 


Instalacja gazowa na CNG do samochodu różni się od tej na LPG.
Zasadnicza różnica instalacji CNG (sprężony gaz ziemny) polega na tym, że wszystkie elementy przez które przepływa gaz przewidziane są na wysokie ciśnienie (250 bar) - przewody muszą być polimerowe albo stalowe. Ilość gazu określa się na podstawie ciśnienia na manometrze. Wtryskiwacze gazu pracują na wyższym ciśnieniu a użyte reduktory (w systemach wtrysku gazu) są w większości dwustopniowe. No i oczywiście inny jest zbiornik...

ZBIORNIK NA GAZ SPRĘŻONY
Na rynku dostępne są różne rodzaje zbiorników na CNG (sprężony gaz ziemny).
Różnią się one materiałem, z którego są wykonane oraz kształtem.

Typ konstrukcjiMasa 1l objętości zbiornika (kg)Wymagane min. Ciśn. niszczące (bar)
Zbiornik wykonany ze stali 0,9÷1,1450
Zbiornik stalowy wzmocniony obwodowo włóknem polimerowym, zbrojonym0,77÷0,9470÷500
Wewnętrzna powłoka zbiornika metalowa (tzw. Liner), a cała powierzchnia owinięta powłoką nośną z kompozytu długowłóknistego*0,34÷0,52470÷700
Zbiornik wykonany całkowicie z kompozytów *0,3÷0,4470÷730


Dostępne zbiorniki
ZMM 273-50Butla na METAN D273/50l/1080mm/30MPa - MILMET POLSKA
ZMM 316-60Butla na METAN D316/60l/980mm/30MPa - MILMET POLSKA
ZMM 316-48Butla na METAN D316/48l/800mm/30MPa - MILMET POLSKA
ZMM 229-50Butla na METAN D229/50l/1480mm/30MPa - MILMET POLSKA
ZMF 316-55Butla na METAN D316/55l (R110) - FABER ITALIA


GDZIE UMIEśCIĆ ZBIORNIK CNG?

W obecnie produkowanych samochodach osobowych i dostawczych, zbiorniki CNG są fabrycznie umieszczone pod podłogą lub na dachach pojazdów. Umieszczenie pod podłogą zbiorników nie zmniejsza przestrzeni bagażowej. Wybór podłogi jako miejsce montażu zbiornika zwiększa również bezpieczeństwo pasażerów przy ewentualnym rozszczelnieniu zbiornika gazu umieszczonego w bagażniku i jego migracji do przedziału pasażerskiego. Umieszczenie butli pod podłogą wykonaną z jednego arkusza blachy prawie całkowicie uniemożliwia takie przeniknięcie gazu. Ułatwia ich demontaż w celu przeprowadzenia okresowej rewizji zbiornika, gdyż demontaż butli umocowanej pod podłogą możliwy jest tylko od dołu pojazdu dzięki użyciu podnośnika, bądź najazdu i może być dokonany mimo umieszczonego w samochodzie ładunku, bez konieczności demontażu specjalistycznej zabudowy.


Zbiornik gazu ziemnego pod podłogą - w samochodach wyposażonych fabrycznie w instalacje CNGKompozytowy zbiornik gazu ziemnego w autobusach umieszczany jest najczęściej na dachu

 

Słownik pojęć

CNG - Compressed Natural Gas (sprężony gaz ziemny)
LPG - Liquefied Petroleum Gas ( płynny gaz ropopochodny )
LNG - Liquefied Natural Gas (skroplony gaz ziemny)
NGV - NATURAL GAS for VEHICLES (pojazdy napędzane gazem ziemnym)
Nm3 - normalny metr sześcienny (jednostka rozliczeniowa, oznaczająca ilość suchego gazu zawartą w objętości 1 m3 przy ciśnieniu 101,325kPa i temperaturze 00C)

Organizacje:

ENGVA- European Natural Gas Vehicles Association (Europejskie Stowarzyszenie Użytkowników Pojazdów na Gaz Ziemny)
IGG - Izba Gospodarcza Gazownictwa
KNRA- ZP - Koalicja Na Rzecz Autogazu - Związek Pracodawców
POGP- Polska Organizacja Gazu Płynnego (Związek Pracodawców)

Firmy

PGNiG - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

 


 

Ostatnie zmiany wprowadzono dnia  25-05-2008 ...

GAZ-TECH , © 2002. Wszelkie prawa zastrzeżone